Vi finns naturligtvis representerade i huvudstaden. Allt för att du som kommer från norra samt mellersta Sverige inte ska behöva lägga onödig tid på transport när du bestämt dig. Vi är placerade i FD Kungliga Fårstallet på Drottningholm och är normalt sett på plats var 14:e dag eller efter överrenskomelse.